Priser for forligssager

Prisen for at anvende Oasi's forligsmodul er enkel.

No cure – no pay

Hvis der ikke opnås forlig, koster det ikke noget.

Hvis I opnår forlig, er honoraret til Oasi 2 % ekskl. moms af forligsbeløbet fra hver part. Honoraret tillægges moms.

Ved forlig på under 25.000 kr. opkræver Oasi ikke honorar.

Priseksempler

Forligsbeløb
Erhverv

Hver parts andel
(ekskl. moms)

Privat

Hver parts andel
(inkl. moms)

0-24.999 kr.

0 kr.

0 kr.

25.000 kr.

500 kr.

624 kr.

100.000 kr.

2.000 kr.

2.500 kr.

500.000 kr.

10.000 kr.

12.500 kr.

1.000.000 kr.

20.000 kr.

25.000 kr.

Betaling

Det fulde honorar til Oasi opkræves hos kreditoren. Skyldnerens andel af honoraret lægges til gengæld oven i forligsbeløbet, så det medtages i indgåede forlig.

Når forliget er indgået, går Oasi i gang med at udarbejde et forligsdokument, som hver part herefter underskriver med NemID. Samtidig udsteder Oasi en faktura til kreditor på det fulde honorar for brug af forligsmodulet.

Når forligsdokumentet er underskrevet af begge parter, lægger Oasi forligsdokumentet op på forligssagen.

Kom nemt i gang

Se hvordan det virker

Opret hurtigt og nemt en brugerkonto. Du får med det samme adgang til at bruge systemet og kan nemt oprette din første sag.

Opret konto

Har du spørgsmål, eller skal vi hjælpe dig i gang?

Kontakt os