Traditionel voldgift – bare hurtigere, mere enkelt og online

Løs dine tvister online ved hjælp af vores voldgiftsmodul. Sagerne afgøres af nogle af landets førende voldgiftsdommere.

Upload nemt alle processkrifter og bilag på sagen.

Sagen kan gennemføres på langt kortere tid end ved traditionel voldgift (institutionel eller ad hoc).

Sagen afgøres af nogle af landets førende jurister og fagkyndige.

Sådan virker voldgiftsmodulet

På vores voldgiftsmodul kan du føre voldgiftssager online.

Som både institutionel og ad hoc voldgift henvender modulet sig især til erhvervsparter og deres advokater. I mindre sager kan parterne eventuelt føre sagen selv.

Voldgiftsprocessens forløb

Sagerne føres efter Oasi’s voldgiftsregler og voldgiftsloven. Oasi's voldgiftsregler er udarbejdet i samarbejde med nogle af landets førende voldgiftsdommere.

Klageren kan på voldgiftmodulet oprette en sag, invitere indklagede til at deltage, samt uploade klageskrift og bilag, hvorefter processen er i gang.

Hvis parterne ikke allerede har aftalt voldgift, herunder online voldgift hos Oasi, faciliterer Oasi, at de kan indgå en sådan voldgiftsaftale, når klageren har oprettet sagen.

Der er under voldgiftsprocessen mulighed for at foretage videoafhøringer af parter og vidner, hvis voldgiftsretten eller en af parterne finder det nødvendigt.

Kendelse afsiges af voldgiftsretten på skriftligt grundlag, dvs. på baggrund af processkrifter og bilag samt eventuelle afhøringer.

Eksempel på voldgiftsprocessen på Oasi

  1. Sagen oprettes af klageren, og klageren foreslår antal (1 eller 3) dommere og ved en éndommerret evt. en faglig bisidder. Klageren kan på dette tidspunkt uploade sit klageskrift med bilag.

  2. Hvis ikke parterne har en voldgiftsaftale, skal indklagede acceptere, at sagen føres på Oasi efter Oasi's voldgiftsregler samt godkende det foreslåede antal dommere.

  3. Når indklagede har accepteret og godkendt dette, udpeger Oasi dommere. Klageren skal, senest 14 dage efter at voldgiftsaftale er indgået, uploade sit klageskrift med bilag, hvorefter sagen er opstartet.

  4. Indklagede skal senest 21 dage efter sagens opstart uploade sit svarskrift på sagen.

  5. Klageren skal herefter og senest 14 dage efter uploade sin replik og bilag.

  6. Indklagede skal senest 14 dage efter upload af replik uploade sin duplik.

  7. Inden voldgiftsretten behandler sagen, skal parterne først forsøge at løse tvisten ved forlig som på forligsmodulet. Honorar til Oasi og voldgiftsretten nedsættes, hvis parterne indgår et forlig under voldgiftssagen.

  8. Hvis forlig ikke opnås, vil voldgiftsretten afsige kendelse. Forinden kan der have været afholdt videoafhøringer af parter og vidner.

  9. Voldgiftsretten afsiger sin kendelse.

Priser

Voldgiftsdommere på Oasi

Se en præsentation af voldgiftsdommerne

En række meget erfarne og dygtige juridiske og sagkyndige voldgiftsdommere sikrer, at voldgiftssager på Oasi behandles professionelt og effektiv.

Mød voldgiftsdommerne på Oasi

Kom nemt i gang

Se hvordan det virker

Opret hurtigt og nemt en brugerkonto. Du får med det samme adgang til at bruge systemet og kan nemt oprette din første sag.

Opret konto

Har du spørgsmål, eller skal vi hjælpe dig i gang?

Kontakt os