Persondatapolitik

Denne persondatapolitik gælder ved brug af Oasi. Siden ejes og drives af Online Arbitration & Settlement Institute ApS, CVR-nr. 36 91 25 45, Vestergade 20D, 3., 1456 København K, herefter kaldet ”Oasi”. Ved at benytte Oasi accepterer du denne persondatapolitik.

Oasi er en online platform, hvor du kan forsøge at opnå forlig med modparter, eller hvor du kan anlægge og føre voldgiftssager.

1. Indsamling af personoplysninger

Når du opretter dig som bruger hos Oasi, beder Oasi dig om følgende obligatoriske oplysninger:

– Navn
– E-mailadresse
– Mobiltelefonnummer
– Adgangskode

Din adgangskode gemmes i envejskrypteret form og kan derfor ikke genskabes, hvis du glemmer den.

Ved brug af Oasi registrerer vi løbende informationer omkring din IP-adresse og browser med det formål at sikre sporbarhed på vores platform og bekæmpe svig.

Dine personoplysninger registreres hos Oasi. Dine oplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de heri nævnte formål, medmindre oplysninger skal opbevares under gældende lovgivning, herunder lov om betalingstjenester, hvidvaskningsloven, bogføringsloven og persondataloven. Oplysningerne kan blive behandlet og opbevaret længere i anonymiseret form.

Systemet hostes i to tyske datacentre hos henholdsvis Google og Hetzner Online GmbH, og Oasi tager periodisk backup, der også opbevares i et tysk datacenter.

2. Anvendelse af personlige oplysninger

Oasi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere ydelser til dig.

Dine oplysninger kan blive brugt af Oasi's udviklingsafdeling i forbindelse med udvikling af ny funktionalitet.

Anvendelse af personoplysninger til de ovennævnte formål finder sted, hvis du har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi på andet grundlag behandler oplysningerne om dig. Et samtykke kan tilbagekaldes til enhver tid, helt eller delvist, ved at kontakte Oasi.

Den dataansvarlige på Oasi er Online Arbitration & Settlement Institute ApS, CVR-nr. 36 91 25 45, Vestergade 20D, 3., 1456 København K. Kontaktpersonen er Niels Buus, nielsbuus@gmail.com.

3. Videregivelse og overladelse af oplysninger

Oasi videregiver eller overlader registrerede oplysninger til samarbejdspartnere, der har til formål og opgave at varetage nødvendige funktioner i tilknytning til Oasi's systemer, herunder:

– IT leverandører
– Bank
– Oplysningerne overlades kun til databehandlere med hvem, Oasi har indgået en lovpligtig databehandleraftale.

I det omfang det er nødvendigt til gennemførelse af en forligs- eller voldgiftssag, videregives oplysninger til modparten i sagen.

Udover de ovenfor nævnte situationer videregives eller sælges oplysninger afgivet til Oasi på ingen måde til tredjemand.

4. Sikkerhed

Oasi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Oasi bestræber sig således på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

Med undtagelse af adgangskoder opbevarer Oasi ikke brugeroplysninger krypteret.

Al kommunikation mellem din computer og Oasi foregår via en HTTPS-krypteret forbindelse

Oasi er forpligtet til at opfylde den til enhver tid gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

5. Links til andre hjemmesider

På Oasi er der links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Oasi er ikke ansvarlig for indholdet af andre virksomheders hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger.

Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

6. Adgang til dine personlige oplysninger mv.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, Oasi behandler om dig som dataansvarlig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov for det.

Hvis du ønsker, at Oasi opdaterer, ændrer eller sletter personoplysninger, som Oasi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål til, hvilke oplysninger Oasi har registreret om dig, og hvordan de bliver behandlet, kan du rette henvendelse til Online Arbitration IT ApS, CVR-nr. 36912545, Vestergade 20D, 3., 1456 København K eller vores kontaktperson Niels Buus, nielsbuus@gmail.com.

Du har endelig mulighed for at klage til Datatilsynet over Oasi's behandling af dine personoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk