Løs tvister og opnå forlig nemt, sikkert og hurtigt

Opret din sag i systemet, invitér din modpart til at deltage i forligssagen og afgiv et bud.

I får ikke at vide, hvad den anden byder under budrunderne; hvis skyldner byder mere end kreditor, har I et forlig. I har tre budrunder til at opnå et forlig.

Forliget underskrives af jer begge, og hvis skyldner ikke betaler forligsbeløbet, kan kreditor taget forliget i fogedretten uden først at skulle igennem en retssag.

I betaler kun for at bruge forligsmodulet, hvis I opnår et forlig.

Sådan virker forligsmodulet

Hvis du er kreditor

Først opretter du dig som bruger, og herefter kan du oprette en sag, hvor oprettelsen afsluttes med, at du afgiver dit første bud. Beløbet bliver ikke oplyst over for skyldner.

Når skyldner har accepteret at deltage, går forligssagen i gang, og skyldner kan afgive sit bud.

Forligssagen er inddelt i runder. I én runde har du og skyldner 72 timer til at afgive et bud.

Som kreditor byder du det mindste beløb, du er parat til at acceptere mod at få dit tilgodehavende nu, og skyldner vil formentlig byde det højeste beløb, han/hun på det tidspunkt er villig til at betale for at få afsluttet sagen.

Hvis skyldners bud ligger over dit, har I opnået et forlig, der nu skal underskrives digitalt af jer med jeres NemID.

Forligsbeløbet bliver gennemsnittet af de 2 bud. Hvis du som kreditor fx byder 60.000 kr., og skyldner byder 90.000 kr., bliver forliget på 75.000 kr. Hvis I ikke opnår forlig i første runde, har I to runder mere til at forsøge at opnå et forlig.

Fordele for kreditor
 • Du får et forlig, du kan få tvangsfuldbyrdet i fogedretten, så du slipper for at skulle gennem en lang og dyr retssag eller inkassoproces først.

 • Du blotter dig ikke over for skyldner, når du byder. Skyldner ved ikke, hvad din smertegrænse er, medmindre I opnår et forlig, ved at skyldner har tilbudt at betale mere end din smertegrænse.

 • Hvis I ikke opnår forlig, koster det ikke noget at bruge forligsmodulet. Det er No Cure –No Pay.

 • Hvis I opnår forlig, koster det dig kun 1,25 % inkl. moms af forligsbeløbet.

Hvis du er skyldner

Er du blevet inviteret til at deltage i en forligssag, skal du oprette dig som bruger via linket i den e-mail, du har fået, og herefter skal du acceptere at deltage i forligssagen samt afgive dit første bud. Kreditor får ikke oplyst det beløb, du byder. Kreditor får alene oplyst, at du har afgivet et bud.

Forligssagen er inddelt i runder. I én runde har du og kreditor 72 timer til at afgive et bud.

Du byder det beløb, du er villig til at betale til kreditor for at få sagen afsluttet med det samme. Kreditor byder formentlig det beløb, der er hans/hendes smertegrænse for at få sagen afsluttet uden omstændige retslige processer.

Hvis dit bud ligger over kreditors, har I opnået et forlig, og I underskriver begge forliget ved brug af NemID.

Forligsbeløbet bliver gennemsnittet af de 2 bud. Hvis du fx byder 90.000 kr., og kreditor byder 60.000 kr., bliver forliget på 75.000 kr. Hvis I ikke opnår forlig i første runde, har I to runder mere.

Du kan som skyldner ikke starte en forligssag, men du kan kontakte info@oasi.dk og anmode os om at rette henvendelse til kreditor med henblik på opstart af en forligssag.

Fordele for skyldner
 • Hvis I opnår forlig, slipper du for at skulle møde op i retten og betale omkostninger i en lang og dyr retssag eller inkassoproces. Det bliver langt billigere og hurtigere for dig at få afsluttet sagen, og du kan komme videre.

 • Du blotter dig ikke over for kreditor, når du byder. Kreditor ved ikke, hvad din smertegrænse er, medmindre
 I opnår et forlig, ved at kreditor har tilbudt at acceptere en mindre betaling, end hvad du vil betale.

 • Hvis I ikke opnår forlig, koster det ikke noget at bruge forligsmodulet. Det er No Cure –No Pay.

 • Hvis I opnår forlig, koster det dig kun 1,25 % inkl. moms af forligsbeløbet.

Eksempel på processen

 1. Kreditor opretter en sag og angiver sit krav til 135.000 kr.

 2. Kreditor angiver kontaktoplysninger på skyldner, der pr. e-mail får en invitation til at deltage.

 3. Kreditor byder 125.000 kr. som det første bud. Det er altså minimumsbeløbet, kreditor vil have for at acceptere, at sagen afsluttes med et forlig, og kravet på de 135.000 kr. bortfalder.

 4. Skyldner accepterer invitationen og byder 121.000 kr. Det er det beløb, debitor maksimalt er villig til at betale for at afslutte sagen med et forlig.

 5. Første budrunde er afsluttet – desværre uden forlig, idet der er 14.000 kr., der skiller parterne.

 6. Ny budrunde starter, og begge parter har nu mulighed for at byde igen.

 7. Kreditor giver et nyt bud på 123.000 kr. i håb om at opnå et forlig.

 8. Skyldner giver et nyt bud, nu på 125.000 kr.

 9. Anden budrunde er afsluttet, og Oasi sender forlig på 124.000 kr. til parterne til underskrift med digital signatur.

Priser

Kom nemt i gang

Se hvordan det virker

Opret hurtigt og nemt en brugerkonto. Du får med det samme adgang til at bruge systemet og kan nemt oprette din første sag.

Opret konto

Har du spørgsmål, eller skal vi hjælpe dig i gang?

Kontakt os