Holdet bag Oasi

Vores hold består ikke alene af ledelsen og medarbejderne i Oasi men også af en række koryfæer inden for den juridiske verden. Vores løsning er baseret på høj faglighed og grundigt forarbejde.

Kontakt
Oasi 
Æbeløgade 4, 1.
2100 København Ø
CVR: 36912545
+45 5143 4943
info@oasi.dk
Opret konto
Historie

De traditionelle måder at løse konflikter på ved domstole og ved voldgift har eksisteret henholdsvis siden middelalderen og slutningen af 1700-tallet. I Danmark har voldgift eksisteret siden begyndelsen af 1900-tallet.

Forligsforhandlinger har eksisteret, lige siden folk handlede med hinanden og derved har kunne komme i konflikt med hinanden.

Der er sidenhen indført mere formelle forligsmæglingsalternativer og mediation. Disse typer alternative konfliktløsningsmetoder synes dog ikke at have vundet så stor brug, som man kunne ønske.

Oasi blev etableret i 2015. Ideén blev dog skabt et par år tidligere af advokat Mette Højberg, idet hun gennem sit arbejde som advokat med speciale i konfliktløsning, retssager og voldgiftssager hos bl.a. Kammeradvokaten, Lett og Bech-Bruun, så et behov for et kvalificeret alternativ til de traditionelle konfliktløsningsmåder og -institutioner.

Oasi’s platform gør hele konfliktløsningen digital.

Oasi tilbyder voldgift i online udgave men en effektiv voldgiftsproces og med yderst kompetente voldgiftsdommere.

Direktionen

Mette Højberg, Advokat (H)

Mette er advokat og har siden 2004 beskæftiget sig med førelse af rets- og voldgiftssager bl.a. hos Kammeradvokaten og Bech-Bruun. I dag er hun selvstændig advokat med møderet for Højesteret. Hun har ført over 50 retssager, hvoraf langt hovedparten er vundet. Mette har gennem en årrække repræsenteret klienter ved kommercielle voldgiftssager og blev i maj 2017 certificeret voldgiftsdommer.

Jakob Dalhoff, adm. direktør i Lokalebasen A/S

Jakob er uddannet cand.merc.fir. Han startede i 2004 DN Erhverv A/S, der blev solgt i 2013. Han er bl.a. medstifter af MatchOffice (2005) og Lokalebasen.dk A/S (2008) og har derudover stor erfaring inden for IT, herunder med udvikling og drift af IT-platforme.

Voldgiftsdommere på Oasi

Boardet

Oasi har nedsat et board, hvis opgave er at varetage de funktioner og træffe de afgørelser, der følger af voldgiftsreglerne, herunder habilitetsafgørelser og scrutiny af udkasts til kendelser. Boardet fungerer uafhængigt af direktionen, men direktionen kan udstikke overordnede retningslinjer, som boardet skal følge. Boardet består af 1-5 medlemmer og træffer beslutninger ved enstemmighed.

Henrik Gisløv, Advokat

Henrik Gisløv er advokat hos Andersen Partners Advokatfirma. I 2009 blev Henrik cand. jur. fra Københavns Universitet. Henrik beskæftiger sig primært med rets- og voldgiftssager. Han var tidligere ansat i Voldgiftsinstituttets sekretariat som jurist, hvor han var ansvarlig for behandlingen af instituttets nationale og internationale voldgiftssager inden for primært erhvervstvister. Henrik har derfor indgående kendskab til voldgiftsprocessen og erhvervslivets juridiske udfordringer. Henrik er medstifter og bestyrelsesmedlem af Young Arbitrators Copenhagen.

Christian Bo Kolding-Krøger, Advokat (H)

Christian er advokat hos Kammeradvokaten og har møderet for Højesteret. Christian bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold. Derudover fører Christian retssager og yder rådgivning om andre erstatnings- og forsikringsretlige forhold, om professionsudøvelse, om socialretlige forhold samt om generelle forvaltningsretlige spørgsmål. Fra 2009-2012 var Christian manuduktør i faget Formueret II ved Københavns Universitet.

Mette Højberg, Advokat (H)

Se præsentation af Mette Højberg ovenfor under 'Direktionen'.

Gode grunde til at bruge Oasi

Konflikter kan ikke altid undgås. Når først de opstår, kan det være en dyr og opslidende proces. Derfor har vi sat strøm til konfliktløsningen – så I hurtigt kan få løst konflikten og komme videre.

Hurtigt og nemt

Både forligsmodulet og voldgiftsmodulet er nemme at anvende, og begge moduler medfører en sikker, professionel og ikke mindst hurtig proces fra A-Z.

Omkostningsbesparende

Forligsmodulet er gratis at anvende i mindre sager og koster kun et lavt honorar ved større sager – og kun hvis I opnår forlig. Også voldgiftsmodulet er omkostningsbesparende: Se vores priser.

No cure – no pay!

På forligsmodulet betaler du kun honorar, hvis din sag ender med et forlig.

HTTPS kryptering

Vi bruger markedets stærkeste 256-bit kryptering. Din forbindelse til og brug af Oasi er derfor altid sikker.

NemID validering

Alle brugere på Oasi valideres med NemID via vores samarbejdspartner Penneo, så du ved, hvem du kommunikerer med.

To-faktor login

Du modtager engangskoder via SMS, når du logger ind. Det gør, at uvedkommende ikke kan misbruge din konto, selv hvis de får kendskab til din adgangskode.

Kom nemt i gang

Se hvordan det virker

Opret hurtigt og nemt en brugerkonto med NemID. Du får med det samme adgang til at bruge systemet og kan nemt oprette din første sag.

Opret konto

Har du spørgsmål, eller skal vi hjælpe dig i gang?

Kontakt os