Voldgiftsdommere på Oasi

Voldgiftssager på Oasi afgøres af yderst erfarne juridiske voldgiftsdommere, ligesom Oasi har dygtige fagprofessionelle tilknyttet som sagkyndige voldgiftsdommere.

Tomas Ilsøe Andersen

Tomas Ilsøe Andersen er managing partner og advokat hos Kammeradvokaten. Han har møderet for Højesteret.  

Tomas Ilsøe Andersen beskæftiger sig særligt med rådgivning vedrørende indgåelse, indhold og fortolkning af kontrakter.

Han har stor erfaring med førelsen af retssager og voldgiftssager – nationale som internationale – inden for forskellige retsområder.

Tomas er certificeret voldgiftsdommer og har pådømt adskillige sager, både som enedommer og som medlem af kollegiale voldgiftsretter. Det retlige grundlag for hans arbejde har omhandlet ICC-regler såvel  som forskellige institutregler og ad hoc-voldgift.

Ole Borch

Ole Borch er advokat med stor erfaring i både at procedere og dømme. Ole Borch har møderet for Højesteret og dér procederet flere kendte retssager. Efter mere end 30 år som partner i Bech-Bruun Advokatfirma har Ole Borch valgt at slutte sin advokatkarriere af i et nyt og lille regi: Borch & Elverdam Advokatfirma.

Ole Borchs hovedarbejdsområde er rådgivning i virksomhedsledelse med særligt fokus på virksomheder, der i en akut kritisk situation har behov for en analyse og hjælp til at træffe de svære beslutninger. Ole Borch sidder også i en række bestyrelser.

Ole Borch er en erfaren dommer, som både har dømt i voldgiftsager og i andre konfliktløsningsinstitutioner.

Jacob Møller Dirksen

Jacob Møller Dirksen er advokat og partner hos Accura Advokatpartnerselskab. Han har siden 2008 haft møderet for landsret og er certificeret voldgiftsdommer.

Jacob Møller Dirksen er specialiseret i komplekse rets- og voldgiftssager og har omfattende erfaring med konfliktløsning. Han udpeges derfor ofte som voldgiftsdommer - herunder ved Det Danske Voldgiftsinstitut og i internationale voldgiftssager.

Gennem flere år har han fungeret som ekstern lektor i international voldgift og handelsret, ligesom han jævnligt underviser og holder kurser for andre advokater i voldgift. Jacob Møller Dirksen er medlem af bestyrelsen i Dansk Forening for Voldgift og stifter og bestyrelsesformand (2012 – 2017) i Young Arbitrators Copenhagen.

Kristian Strandberg Dreyer

Kristian Strandberg Dreyer er advokat, og han har møderet for Højesteret. Kristian er partner hos GALST, hvor han leder afdelingen for fast ejendom og byggeri. Han har særlig fokus på ejendomsprojektudvikling, ejendomsmæglerjura samt rets- og voldgiftssager.

Kristian er forfatter til en række bøger og artikler om fast ejendom. Han er også lektor på Det Juridiske Fakultet, hvor han underviser i faget omsætning af fast ejendom. Desuden er Kristian udpeget af Ejendomsforeningen Danmark som boligdommer ved Boligretten i København, Lyngby og Glostrup, og han beskæftiger sig indgående med bolig- og erhvervslejeretlige sager.

Kristian er uddannet procedureadvokat og dansk- og international voldgiftsdommer.

Casper Gammelgaard

Casper Gammelgaard er advokat og partner hos HjulmandKaptain. Casper har møderet for Højesteret.

Han beskæftiger sig primært med kommercielle kontrakter, herunder internationale forhold, relateret til industri- og produktionsvirksomheder, entrepriseret (både on- og offshore) samt førelse af rets- og voldgiftssager. Han rådgiver blandt andet børsnoterede og finansielle virksomheder, offentlige myndigheder samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder - både danske og udenlandske.

Han er certificeret voldgiftsdommer ved det Danske Voldgiftsinstitut samt The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commmerce (SCC) og ekstern lektor i international voldgiftsret.

Casper har gennem årene ageret som både som partsrepræsentant og voldgiftsdommer (både institutionel og ad hoc voldgift) og har været involveret i over 100 rets- og voldgiftssager. Casper har i øvrigt omfattende undervisningserfaring i en række emner, herunder FIDIC-kontrakter, contract management, entrepriseret samt førelse af rets- og voldgiftssager.

Poul Hvilsted

Poul Hvilsted er advokat og partner hos Horten Advokatpartnerselskab. Han har siden 1990 haft møderet for Højesteret.

Han leverer juridisk, strategisk og kommerciel rådgivning til danske og internationale offentlige og private virksomheder om regulatoriske og erhvervsretlige forhold. I det offentligretlige segment er det plan- og miljøret, der udgør kerneområdet for hans virke. Pouls kommercielle virke koncentreres omkring rådgivning vedrørende aftaleforhold og kontrakter, herunder med et særligt fokus på energisektoren og forsvars- og sikkerhedsområdet.

På både det offentligretlige og det kommercielle område har Poul rådgivet om og repræsenteret parter i rets- og voldgiftssager, herunder adskillige sager af stor principiel betydning.

Poul er erfaren voldgiftsdommer og medlem af Chartered Institute of Arbitrators, som er en international voldgiftsret for alternativ konfliktløsning (ADR). Han modtager opdrag som dommer i både nationale og internationale voldgiftssager, enten som enevoldgiftsmand og som medlem af et panel.

Jes Anker Mikkelsen

Jes Anker Mikkelsen er advokat og partner hos Bech-Bruun.

Han har en omfattende og mangeårig erfaring med sø- og transportret, offshore installationer, energi og entreprise, forsikringsret og international handel. Han beskæftiger sig med rets- og voldgiftssager og er en efterspurgt voldgiftsdommer og mediator.

Jes Anker Mikkelsen har siden 1984 haft møderet for Højesteret og ført talrige rets- og voldgiftssager om sø-, transport- og forsikringsretlige emner. Har tillige medvirket som mediator i adskillige sager i Danmark og i udlandet.

Peter Arnt Nielsen

Peter Arnt Nielsen er professor på Copenhagen Business School.

Han forsker og underviser i dansk og international voldgift, mediation, erhvervsret, civilproces samt international kontraktret. Herudover er han professor ved Europakollegiet i Brugge i europæisk international privatret.

Peter Arnt Nielsen har desuden været medlem i flere lovforberedende udvalg, både nationalt og internationalt. Han certificeret voldgiftsdommer og derudover mediator, retsmægler og advokat og beskæftiger sig med efteruddannelse af advokater, dommere og virksomhedsjurister.

Carsten Pedersen

Carsten Pedersen er advokat og partner hos Bech-Bruun Advokatfirma. Han har siden 1994 haft møderet for Højesteret. I 2006 blev han uddannet voldgiftsdommer ved Advokatsamfundets voldgiftsdommeruddannelse.

Carstens Pedersens hovedarbejdsområder er voldgiftssager vedrørende en række forskellige kontraktforhold, herunder selskabsretlige tvister samt retssager vedrørende rådgiver- og bestyrelsesansvar. Han fungerer som partsadvokat ved Det Danske Voldgiftsinstitut og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Carsten Pedersen har rådgivet i en lang række komplekse tvister. Herudover fungerer han også jævnligt som voldgiftsdommer.

Carsten Pedersen er registreret voldgiftsdommer bl.a. i Xiamen Arbitration Commission. Derudover har Carsten været bestyrelsesmedlem i Dansk Forening for Voldgift (2013-2017).

Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen er advokat og videnpartner i Bech-Bruun. Han er en førende teoretiker på det insolvensretlige område og har udgivet en lang række bøger, der primært kredser om formue- og procesretlige emner.

Lars Lindencrone Petersen er tidligere dommer ved Københavns Byret, Sø- og Handelsretten og Østre Landsret, hvorfor han gennem en årrække har opbygget kompetence som dommer. Efterfølgende har han brugt sin baggrund hos domstolene til at rådgive inden for konfliktløsning.

Lars Lindencrone Petersen er formand for Kooperationens permanente Voldgiftsret og adjungeret professor ved Aarhus Universitet.

Dan Terkildsen

Dan Terkildsen er advokat og partner hos Lundgrens Advokatpartnerselskab. Dan har møderet for Højesteret.

Dan er advokat med speciale inden for retssager og voldgift herunder gennemførelse af internationale sager på engelsk. Dan er udover sit arbejde som advokat ofte voldgiftsdommer i danske og internationale kommercielle tvister. Han har endvidere fungeret som ekspertvidne vedrørende dansk ret i udenlandske retssager overvejende i USA.

Dan har tidligere været assisterende professor i International Arbitration Law på Københavns Universitet og underviser nu i International Commercial Law på Copenhagen Business School.

Peter Thommesen

Peter Thommesen er partner og advokat hos VILTOFT Advokatfirma. Han har møderet for landsret. I 2013 blev han uddannet voldgiftsdommer ved Advokatsamfundets voldgiftsdommeruddannelse.

En væsentlig del af Peter Thommesens arbejde består i førelse af rets- og voldgiftssager. Det gælder både sager om entreprise og teknisk rådgivning og sager inden for andre erhvervs- og offentligretlige områder. Peter er også medforfatter til bogen Voldgiftsret.

Derudover har Peter Thommesen stor erfaring inden for kontraktretlige tvister og tvister om ejeraftaler mellem aktionærer/anpartshavere.

Peter Thommesen er medlem af Dansk Forening for Voldgift. Desuden er han også medstifter og medlem af bestyrelsen af Young Arbitrators Copenhagen.

Bjarke Vejby

Bjarke Vejby er advokat med møderet for Højesteret og partner hos Riemann Advokatfirma.

Bjarke var i mange år partner hos Bech-Bruun Advokatfirma og har stor erfaring med retssager ved alle instanser samt voldgiftsager, særligt inden for indenfor medie- og arbejdsretsområdet. Indenfor medieområdet har Bjarke Vejby rådgivet i sager om krænkelse af privatliv eller ære (injurier), ligesom han yder strategisk rådgivning til klienter, herunder med ”damage control” i forhold til pressen.

Videre har Bjarke Vejby erfaring med juridiske problemer knyttet til de sociale medier, herunder ”reputation management”. Indenfor det ophavsretlige område har Bjarke Vejby ført en række principielle sager for Højesteret om ”offentlig fremførelse”, som alle blev vundet, ligesom han har erfaring med sager for Ophavsretslicensnævnet.

Inden for arbejdsret er Bjarke Vejby en anerkendt specialist, der ofte benyttes til at føre særligt komplekse og principielle sager. Han har betydelig undervisnings- og foredragserfaring og er medforfatter på de mest anvendte og nyere danske arbejdsretlige værker.

Henrik Valdorf-Hansen

Henrik Valdorf-Hansen er partner og advokat hos Bech-Bruun Advokatfirma. Siden 1988 har han haft møderet for Højesteret. Han blev uddannet voldgiftsdommer ved Advokatsamfundets voldgiftsdommeruddannelse i 2006. I 2011 blev han certificeret mediator ved Advokatsamfundet.

Henrik arbejder primært med konfliktløsning inden for det erhvervsretslige område og har gennem 30 år ført talrige rets- og voldgiftssager.

I 2012 blev han som den første europæiske voldgiftsdommer udnævnt som registreret voldgiftsdommer i Kina. Henrik Valdorf-Hansen er medlem af Dansk Selskab for Voldgift og er registreret voldgiftsdommer ved Xiamen Arbitration Commission, South East China International Maritime Arbitration Court (SCIMAC),  Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission (SHIAC) og Shenzhen Court of International Arbitration (”SCIA”).

Claes Bohn-Willeberg

Claes Bohn-Willeberg er partner i ingeniørfirmaet Bang & Beenfeldt. Som rådgivende ingeniør har han meget erfaring med at hjælpe kommuner, boligforeninger og pensionsselskaber med alt fra overordnede opgaver til helt konkrete problemer som fx skimmelsvamp.

Desuden ejer Claes Bohn-Willeberg firmaet NoMuda- energi og byggerådgivning, hvis fokus er på energioptimering af ældre huse.

Claes Bohn-Willeberg blev færdiguddannet fra Københavns Erhvervs Akademi i 2010.

Tommy Bunch-Nielsen

Tommy Bunch-Nielsen er medejer af og direktør for Bunch Bygningsfysik ApS. Han er formand for foreningen af danske skønsmænd.

Derudover er han direktør for Garantiselskabet Dansk Tagdækning A/S, Micro Clean A/S og Micro Therm A/S, bestyrelsesformand for BMT Instruments ApS.

Tommy Bunch-Nielsen har 40 års erfaring som byggeteknisk rådgiver og er specialist i bygningsfysik med hovedvægt på fugttekniske forhold omkring klimaskærm og indeklima.

Han er uddannet civilingeniør fra DTU, og underviser som adjungeret professor ved Statens Byggeforskningsinstitut.

Per Bo Larsen

Per Bo Larsen er projektleder/rådgiver og partner hos Bunch Bygningsfysik ApS. Han har rådgivet og projektudviklet i byggebranchen siden 1990 og trækker derfor på mere end 25 års erfaring.

Per Bo Larsen har stor viden om lette konstruktioner og anvendelsen af træ i byggeriet og har været med til at præge udviklingen af det industrialiserede træelementbyggeri.

Gennem sin karriere har han foretaget inspektioner af tage og facader, og generelt har han ført tilsyn med nybyg og renoveringsopgaver.

Per Bo Larsen har stor viden om gældende regler og standarder i byggebranchen.

Kom nemt i gang

Se hvordan det virker

Opret hurtigt og nemt en brugerkonto med NemID. Du får med det samme adgang til at bruge systemet og kan nemt oprette din første sag.

Opret konto

Har du spørgsmål, eller skal vi hjælpe dig i gang?

Kontakt os